Synsk.se

Hjälp till själv hjälp

Småfolk

Småfolk är egentligen en titel över oss alla naturväsen precis som ni kallar er människor.

Vi är många med många olika namn:
Alver, bjära, bortbyting, bysen, bäckahäst, di sma under jordi, diser, draug, gast, gengångare, gloson, gruvrået, havsmannen, huldra, irrbloss, krake, kvarngubbe, kyrkogrim, lindorm, lyktgubbe,mara, myling, nattramn, näcken, oknytt, de osynliga, rådare, sjörået, skogsrået, tomte, troll, vitorm, vittra, vättar, älvor.

Indelningen av naturandarna enligt de fyra elementen anknyter till den klassiska elementläran. Naturandar betecknas i detta sammanhang också som ’elementarandar’ eller ’elementarväsen’.
De inordnas då i följande grupper:

 • Jordandar eller gnomer.
  Till dessa räknas rot-gnomer eller rottomtar (andra tomtar är dock hus-andar). Hit räknas även berg-andar, troll, irrbloss och alver (blom-, skogs-, träd-, skymnings-alver). Från de grekiska myterna stammar fauner och dryader, som är trädnymfer. Huruvida även dvärgar skall räknas till gnomerna är omtvistat.
 • Vattenandar eller undiner.
  Dessa väsen lever i regndroppar, vattenpölar, vattensamlingar, dammar, brunnar, källor, bäckar, floder och hav. Hit räknas manliga vattenandar såsom näckar, dessutom nixor, sjöjungfrur och möjligen även de havs- och flod-nymfer som förekommer i den grekiska mytologin (nereider, najader). Vattenväxter, fiskar och andra vattendjur står under deras beskydd. Vissa människor menar att vattenandarna åldras och är förgängliga, medan andra hävdar att i synnerhet de väsen som är ansvariga för de större vattnen kan existera i flera tusen år.
 • Luft-andar eller sylfer.
  Dessa väsen tar hand om luften. Vindens och molnens rörelser hör till deras ansvarsområde. Deras energi visar sig såväl i minsta bris som i den mäktigaste storm. Ljusalver, stormandar och devor räknas till denna kategori. En känd representant för gruppen är luftanden Ariel i Shakespeares Stormen och Goethes Faust Il.
 • Eld-andar eller salamandrar.
  Dessa väsen hör ihop med elden och alla värmeprocesser. De förknippas också med vissa groddjur och kräldjur, liksom även drakar och lindormar.På liknande sätt kan naturandarna indelas efter det område de har som sitt livsrum
 • Det kan handla om en växt, som när det gäller träd-andar eller vissa älvor som tänkes hålla till kring blommor.
 • Skogs-andar som skogsrået begränsar sig inte till bara ett enda träd. Andra rån är ängs-rået och sjö-rået.
 • Sädes-andar vakar över åkrarna.
 • Särskilda naturandar anses också kunna vara knutna till ett djur eller till ett livlöst föremål. Sådana väsen kallas rådare i svensk folktradition.
 • På eller i bergen finner man berg-andarna, för vilka Rübezahl är en känd representant.

Tänk på att vi också finns fast vi inte syns.
Alla ser oss inte men vi finns dock, naturen på moder jord ligger oss varmt om hjärtat.

Ljus och kärlek till er alla.

Proudly powered by Wordpress