Synsk.se

Hjälp till själv hjälp

Hur

Hur kan du få hjälp? Det beror mycket på vad du vill ha hjälp med.

Vill du jobba i grupp eller enskilt vill du ha föreläsningar eller kanske någon typ av kurs,
Du bestämmer och jag hjälper dig.

Jag kan lära dig att själv använda tarot kort , anden i glaset, ouiji bräda, aura, runor, pendel, spå i sump, sand, aska eller kanske något annat verktyg som du inte har provat på.
Jag har olika verktyg! i dagens läge är det 26 stycken. Varför inte göra det själv men visst kan jag göra det åt dig om du vill.

Vill du ha ett födelsehoroskop så gör jag det också, kanske vill du lära dig aura läsning.
Jag brukar säga att allt kan man lära sig fast i olika nivåer.

E-mail: synsk@synsk.se
Ring mig Agneta 070 58 488 58

Till en kostnad av 600 skr / timme
Till en kostnad av 700 skr fr. No el. Fi
till BG 5488-5892 el. Swisha

Spara

Proudly powered by Wordpress